Category: Uncategorized

Uncategorized

Kurumsal Workshoplar

Kurumsal firmaların organizasyonlarında, firma çalışanları için, çeşitli dans türlerinden workshoplar gerçekleştirip, hem biribirinden farklı dansları öğretiyoruz, hem de davetlileri eğlendiriyoruz. İlk önce daha önceden kesinleştirilen dans türlerinden profesyonel dans gösterilerimizi yaptıktan sonra, bütün çalışanları workshopumuzaContinue reading

Uncategorized

Oryantal

“Oryantal Dans” etimolojisinden anlaşılacağı üzere “Orient” yani “Doğu” kelimesinden doğmuştur. Doğu kelimesi doğurganlık ve bereket köküyle doğrudan ilişkili olduğu için oryantal dansın ismini dahi dişilikle ilişkilendirmek mümkündür. Antik Mısır’da ortaya çıkan oryantal dans, günümüze kadarContinue reading